Organko - kućni komposter

Organko je napredna kanta za biološki otpad izrađena od reciklirane plastike koja omogućuje pohranu biološkog otpada u kućanstvu na način koji nije štetan za prirodu. Svojim dizajnom omogućuje da se biološki otpad duže vrijeme čuva i u kuhinji (bez smrada i insekata). Prikladan je za svako kućanstvo ili radno mjesto.

FERMENTACIJSKA TEKUĆINA:

Nastaje tijekom procesa fermentacije uz pomoć sredstva za posipanje u Organku te se može koristiti kao:

  • prirodno gnojivo za vrtno i sobno bilje (razrijeđena u omjeru 1:200 ili 1:100),
  • sredstvo za održavanje čistih odvoda i higijenizaciju septičke jame (nerazrijeđena)

PREDNOSTI ORGANKA

  • proizvod od recikliranog materijala
  • jednostavan za korištenje tijekom cijele godine
  • u njemu se mogu zbrinuti sve vrste bio otpada
  • bez truljenja i dosadnih insekata
  • prazniti jednom do dva puta mjesečno
  • sami si pripremamo prvorazredni kompost
  • sami pripremamo prirodno gnojivo za vrt i biljke (razrijeđena u omjeru 1:200)
  • sami pripremamo sredstvo za čišćenje odvoda (nerazrijeđena)
 

©: Ures d.o.o.

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).